SMS ƏMURLARI

Hesab yaratarkən göstərilən nömrə əsas nömrə kimi qeydə alınacaq, siz mesajlarla məlumat ala bilərsiniz. Siz həmçinin əlavə funksiyaları konfiqurasiya etmək və ya aktivləşdirmək üçün səhifənizdə mövcud olan SMS əmrləri göndərə bilərsiniz. SMS əmrləri serverimizdən birbaşa cihazın özünə göndərilir, üçüncü tərəf xidmətindən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.

XTRAGPS SMS əmrləri